Landgilde

Landgilde
Fæstebondens faste afgift til gårdens ejer. Blev ofte erlagt i form af naturalier som korn, grise, fjerkræ eller smør. Også vadmel, fisk, øl eller støvler er set som betalingsmiddel, alt efter gårdens produktion. (Se Fæste)

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • landgilde — land|gil|de sb., n (HISTORISK en afgift) …   Dansk ordbog

  • Fundator — Grundlægger. Det vil sige, i ældre tid den der skænkede grunden til f.eks. en kirke. Ikke den der byggede kirken. Dog var Dronning Margrethe grundlægger af Kirken i Nyborg idet hun byggede den i 1388. Fæste Langvarigt brugsforhold over fast… …   Danske encyklopædi

  • Nannest — (nandnest, natnest) var en afgift af spisevarer, især brød, fjerkræ og æg, som i den katolske tid på visse dage i året ydedes til præstens bord af sogneboerne. Reces af 1527 bestemte, at bønderne skulle yde tiende, men være fri for en del… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”